زمان UTC
ساعت
(19 Aug)
(18 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
59.5469
طول جغرافیایی
-138.273
طلوع خورشید
05:46
غروب
20:46
عبور
13:16

Application

کاربرد