زمان UTC
ساعت
(01 Dec)
(01 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
59.5469
طول جغرافیایی
-138.273
طلوع خورشید
08:53
غروب
15:11
عبور
12:02

Application

کاربرد