زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
59.5469
طول جغرافیایی
-138.273
طلوع خورشید
04:01
غروب
22:27
عبور
13:14

Application

کاربرد