زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(21 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
59.5469
طول جغرافیایی
-138.273
طلوع خورشید
08:15
غروب
17:39
عبور
12:57

Application

کاربرد