زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
59.5469
طول جغرافیایی
-138.273
طلوع خورشید
08:58
غروب
15:48
عبور
12:23

Application

کاربرد