زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
59.5469
طول جغرافیایی
-138.273
طلوع خورشید
07:08
غروب
19:30
عبور
13:19

Application

کاربرد