زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(29 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
59.5469
طول جغرافیایی
-138.273
طلوع خورشید
08:51
غروب
15:12
عبور
12:02

Application

کاربرد