زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
59.5469
طول جغرافیایی
-138.273
طلوع خورشید
07:42
غروب
17:11
عبور
12:26

Application

کاربرد