زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(16 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
59.5469
طول جغرافیایی
-138.273
طلوع خورشید
09:14
غروب
15:03
عبور
12:09

Application

کاربرد