زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
64.0667
طول جغرافیایی
-138.583
طلوع خورشید
09:39
غروب
18:17
عبور
13:58

Application

کاربرد