زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
64.0667
طول جغرافیایی
-138.583
طلوع خورشید
03:58
غروب
00:32
عبور
14:15

Application

کاربرد