زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
64.0667
طول جغرافیایی
-138.583
طلوع خورشید
08:06
غروب
20:34
عبور
14:20

Application

کاربرد