زمان UTC
ساعت
(24 Jan)
(24 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
64.0667
طول جغرافیایی
-138.583
طلوع خورشید
10:23
غروب
16:29
عبور
13:26

Application

کاربرد