زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(12 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
64.0667
طول جغرافیایی
-138.583
طلوع خورشید
11:09
غروب
15:07
عبور
13:08

Application

کاربرد