زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
64.0667
طول جغرافیایی
-138.583
طلوع خورشید
10:39
غروب
16:10
عبور
13:25

Application

کاربرد