زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 3
عرض جغرافیایی
53.3333
طول جغرافیایی
-59.5833
طلوع خورشید
07:46
غروب
17:38
عبور
12:42

Application

کاربرد