زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(23 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 3
عرض جغرافیایی
53.3333
طول جغرافیایی
-59.5833
طلوع خورشید
04:36
غروب
21:25
عبور
13:00

Application

کاربرد