زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
53.3333
طول جغرافیایی
-59.5833
طلوع خورشید
08:04
غروب
16:14
عبور
12:09

Application

کاربرد