زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
53.3333
طول جغرافیایی
-59.5833
طلوع خورشید
08:07
غروب
16:09
عبور
12:08

Application

کاربرد