زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(19 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
53.3333
طول جغرافیایی
-59.5833
طلوع خورشید
07:11
غروب
17:12
عبور
12:12

Application

کاربرد