زمان UTC
ساعت
(18 Apr)
(17 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
34.0522
طول جغرافیایی
-117.757
طلوع خورشید
06:17
غروب
19:22
عبور
12:50

Application

کاربرد