زمان UTC
ساعت
(25 Oct)
(24 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
34.0522
طول جغرافیایی
-117.757
طلوع خورشید
07:08
غروب
18:01
عبور
12:34

Application

کاربرد