زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(22 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
34.0522
طول جغرافیایی
-117.757
طلوع خورشید
06:52
غروب
19:02
عبور
12:57

Application

کاربرد