زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
34.0522
طول جغرافیایی
-117.757
طلوع خورشید
06:58
غروب
17:05
عبور
12:01

Application

کاربرد