زمان UTC
ساعت
(17 Oct)
(17 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
34.0522
طول جغرافیایی
-117.757
طلوع خورشید
07:01
غروب
18:11
عبور
12:36

Application

کاربرد