زمان UTC
ساعت
(25 May)
(25 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
34.0522
طول جغرافیایی
-117.757
طلوع خورشید
05:46
غروب
19:50
عبور
12:48

Application

کاربرد