زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
34.0522
طول جغرافیایی
-117.757
طلوع خورشید
06:33
غروب
17:35
عبور
12:04

Application

کاربرد