زمان UTC
ساعت
(31 Jan)
(31 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
34.0522
طول جغرافیایی
-117.757
طلوع خورشید
06:51
غروب
17:17
عبور
12:04

Application

کاربرد