زمان UTC
ساعت
(22 May)
(21 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
34.0522
طول جغرافیایی
-117.757
طلوع خورشید
05:47
غروب
19:48
عبور
12:47

Application

کاربرد