زمان UTC
ساعت
(05 Dec)
(05 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
34.0522
طول جغرافیایی
-117.757
طلوع خورشید
06:45
غروب
16:38
عبور
11:41

Application

کاربرد