زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
34.0522
طول جغرافیایی
-117.757
طلوع خورشید
06:57
غروب
17:06
عبور
12:02

Application

کاربرد