زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
41.2958
طول جغرافیایی
-85.375
طلوع خورشید
06:59
غروب
16:49
عبور
11:54

Application

کاربرد