زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
41.2958
طول جغرافیایی
-85.375
طلوع خورشید
07:05
غروب
16:39
عبور
11:52

Application

کاربرد