زمان UTC
ساعت
(02 Dec)
(01 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
41.2958
طول جغرافیایی
-85.375
طلوع خورشید
06:53
غروب
16:09
عبور
11:31

Application

کاربرد