زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
41.2958
طول جغرافیایی
-85.375
طلوع خورشید
07:07
غروب
16:36
عبور
11:51

Application

کاربرد