زمان UTC
ساعت
(14 Nov)
(14 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
64.5011
طول جغرافیایی
-164.594
طلوع خورشید
10:37
غروب
16:48
عبور
13:42

Application

کاربرد