زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(22 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
64.5011
طول جغرافیایی
-164.594
طلوع خورشید
10:22
غروب
19:03
عبور
14:42

Application

کاربرد