زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(22 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
64.5011
طول جغرافیایی
-164.594
طلوع خورشید
08:53
غروب
21:16
عبور
15:04

Application

کاربرد