زمان UTC
ساعت
(17 Jul)
(17 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
64.5011
طول جغرافیایی
-164.594
طلوع خورشید
05:26
غروب
00:43
عبور
15:04

Application

کاربرد