زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
64.5011
طول جغرافیایی
-164.594
طلوع خورشید
11:23
غروب
16:56
عبور
14:09

Application

کاربرد