زمان UTC
ساعت
(21 Oct)
(21 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
64.5011
طول جغرافیایی
-164.594
طلوع خورشید
10:16
غروب
19:09
عبور
14:42

Application

کاربرد