زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
64.5011
طول جغرافیایی
-164.594
طلوع خورشید
11:30
غروب
16:46
عبور
14:08

Application

کاربرد