زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(23 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
64.5011
طول جغرافیایی
-164.594
طلوع خورشید
08:55
غروب
20:44
عبور
14:50

Application

کاربرد