زمان UTC
ساعت
(22 May)
(22 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
64.5011
طول جغرافیایی
-164.594
طلوع خورشید
05:22
غروب
00:27
عبور
14:55

Application

کاربرد