زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
64.5011
طول جغرافیایی
-164.594
طلوع خورشید
10:59
غروب
17:23
عبور
14:11

Application

کاربرد