زمان UTC
ساعت
(24 Jan)
(24 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
50.2833
طول جغرافیایی
-106.167
طلوع خورشید
08:53
غروب
17:40
عبور
13:16

Application

کاربرد