زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(23 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
60.7167
طول جغرافیایی
-134.95
طلوع خورشید
07:55
غروب
19:47
عبور
13:51

Application

کاربرد