زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
60.7167
طول جغرافیایی
-134.95
طلوع خورشید
04:35
غروب
23:26
عبور
14:00

Application

کاربرد