زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(29 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
60.7167
طول جغرافیایی
-134.95
طلوع خورشید
09:48
غروب
15:49
عبور
12:48

Application

کاربرد