زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
60.7167
طول جغرافیایی
-134.95
طلوع خورشید
08:32
غروب
17:54
عبور
13:13

Application

کاربرد