زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
60.7167
طول جغرافیایی
-134.95
طلوع خورشید
09:52
غروب
16:28
عبور
13:10

Application

کاربرد