زمان UTC
ساعت
(20 Mar)
(19 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
60.7167
طول جغرافیایی
-134.95
طلوع خورشید
08:02
غروب
20:11
عبور
14:07

Application

کاربرد