زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
62.45
طول جغرافیایی
-113.65
طلوع خورشید
08:52
غروب
17:44
عبور
13:18

Application

کاربرد