زمان UTC
ساعت
(24 Jan)
(24 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
62.45
طول جغرافیایی
-113.65
طلوع خورشید
09:29
غروب
16:04
عبور
12:46

Application

کاربرد