زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(21 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
62.45
طول جغرافیایی
-113.65
طلوع خورشید
04:36
غروب
22:45
عبور
13:41

Application

کاربرد