زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
62.45
طول جغرافیایی
-113.65
طلوع خورشید
09:42
غروب
15:47
عبور
12:45

Application

کاربرد