زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(24 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
62.45
طول جغرافیایی
-113.65
طلوع خورشید
07:30
غروب
19:21
عبور
13:26

Application

کاربرد