زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(12 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
62.45
طول جغرافیایی
-113.65
طلوع خورشید
10:04
غروب
14:52
عبور
12:28

Application

کاربرد