زمان UTC
ساعت
(22 Apr)
(22 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
62.45
طول جغرافیایی
-113.65
طلوع خورشید
05:50
غروب
21:15
عبور
13:33

Application

کاربرد