زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(23 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
53.55
طول جغرافیایی
-112.533
طلوع خورشید
05:06
غروب
21:58
عبور
13:32

Application

کاربرد