زمان UTC
ساعت
(09 Dec)
(09 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
53.55
طول جغرافیایی
-112.533
طلوع خورشید
08:39
غروب
16:05
عبور
12:22

Application

کاربرد