زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
53.55
طول جغرافیایی
-112.533
طلوع خورشید
08:36
غروب
16:45
عبور
12:41

Application

کاربرد