زمان UTC
ساعت
(18 Sep)
(18 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
53.55
طول جغرافیایی
-112.533
طلوع خورشید
07:13
غروب
19:34
عبور
13:24

Application

کاربرد