زمان UTC
ساعت
(14 Nov)
(14 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
53.55
طول جغرافیایی
-112.533
طلوع خورشید
08:00
غروب
16:29
عبور
12:14

Application

کاربرد