زمان UTC
ساعت
(23 Sep)
(23 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
53.55
طول جغرافیایی
-112.533
طلوع خورشید
07:23
غروب
19:21
عبور
13:22

Application

کاربرد