زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(21 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
53.55
طول جغرافیایی
-112.533
طلوع خورشید
05:34
غروب
21:39
عبور
13:36

Application

کاربرد