زمان UTC
ساعت
(22 Apr)
(22 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
53.55
طول جغرافیایی
-112.533
طلوع خورشید
06:16
غروب
20:40
عبور
13:28

Application

کاربرد