زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
53.55
طول جغرافیایی
-112.533
طلوع خورشید
07:43
غروب
17:44
عبور
12:43

Application

کاربرد