زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(29 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
53.55
طول جغرافیایی
-112.533
طلوع خورشید
08:28
غروب
16:09
عبور
12:19

Application

کاربرد