زمان UTC
ساعت
(14 Nov)
(14 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
68.3497
طول جغرافیایی
-132.283
طلوع خورشید
11:17
غروب
15:49
عبور
13:33

Application

کاربرد