زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
68.3497
طول جغرافیایی
-132.283
طلوع خورشید
12:16
غروب
15:43
عبور
14:00

Application

کاربرد