زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
68.3497
طول جغرافیایی
-132.283
طلوع خورشید
11:37
غروب
16:27
عبور
14:02

Application

کاربرد