زمان UTC
ساعت
(20 Mar)
(20 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
68.3497
طول جغرافیایی
-132.283
طلوع خورشید
08:50
غروب
21:02
عبور
14:56

Application

کاربرد