زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(21 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
68.3497
طول جغرافیایی
-132.283
طلوع خورشید
04:12
غروب
01:39
عبور
14:55

Application

کاربرد