زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
68.3497
طول جغرافیایی
-132.283
طلوع خورشید
12:32
غروب
15:26
عبور
13:59

Application

کاربرد