زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
68.3497
طول جغرافیایی
-132.283
طلوع خورشید
10:39
غروب
18:26
عبور
14:33

Application

کاربرد