زمان UTC
ساعت
(26 Sep)
(26 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
68.3497
طول جغرافیایی
-132.283
طلوع خورشید
08:54
غروب
20:26
عبور
14:40

Application

کاربرد