زمان UTC
ساعت
(22 Apr)
(23 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
19.2833
طول جغرافیایی
166.617
طلوع خورشید
06:33
غروب
19:10
عبور
12:52

Application

کاربرد