زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(24 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
19.2833
طول جغرافیایی
166.617
طلوع خورشید
06:53
غروب
18:22
عبور
12:37

Application

کاربرد