زمان UTC
ساعت
(17 Nov)
(18 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
19.2833
طول جغرافیایی
166.617
طلوع خورشید
07:05
غروب
18:11
عبور
12:38

Application

کاربرد