زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
19.2833
طول جغرافیایی
166.617
طلوع خورشید
07:32
غروب
18:34
عبور
13:03

Application

کاربرد