زمان UTC
ساعت
(24 Jan)
(25 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
19.2833
طول جغرافیایی
166.617
طلوع خورشید
07:32
غروب
18:38
عبور
13:05

Application

کاربرد