زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(22 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
19.2833
طول جغرافیایی
166.617
طلوع خورشید
06:28
غروب
19:31
عبور
12:59

Application

کاربرد