زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(20 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
55.75
طول جغرافیایی
37.5833
طلوع خورشید
08:47
غروب
16:33
عبور
12:40

Application

کاربرد