زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
55.75
طول جغرافیایی
37.5833
طلوع خورشید
08:51
غروب
16:28
عبور
12:39

Application

کاربرد