زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(16 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
53.0167
طول جغرافیایی
158.65
طلوع خورشید
09:38
غروب
17:03
عبور
13:20

Application

کاربرد