زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
53.0167
طول جغرافیایی
158.65
طلوع خورشید
09:32
غروب
17:39
عبور
13:35

Application

کاربرد