زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(20 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
53.0167
طول جغرافیایی
158.65
طلوع خورشید
09:30
غروب
17:42
عبور
13:36

Application

کاربرد