زمان UTC
ساعت
(21 Oct)
(22 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
25.04
طول جغرافیایی
102.41
طلوع خورشید
07:14
غروب
18:35
عبور
12:54

Application

کاربرد