زمان UTC
ساعت
(26 Sep)
(26 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
25.04
طول جغرافیایی
102.41
طلوع خورشید
07:03
غروب
19:00
عبور
13:01

Application

کاربرد