زمان UTC
ساعت
(09 Dec)
(10 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
25.04
طول جغرافیایی
102.41
طلوع خورشید
07:46
غروب
18:18
عبور
13:02

Application

کاربرد