زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(24 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
25.04
طول جغرافیایی
102.41
طلوع خورشید
07:13
غروب
19:20
عبور
13:16

Application

کاربرد