زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(29 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
25.04
طول جغرافیایی
102.41
طلوع خورشید
07:57
غروب
18:49
عبور
13:23

Application

کاربرد