زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
25.04
طول جغرافیایی
102.41
طلوع خورشید
07:59
غروب
18:42
عبور
13:20

Application

کاربرد