زمان UTC
ساعت
(09 Dec)
(10 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 7
عرض جغرافیایی
10.75
طول جغرافیایی
106.667
طلوع خورشید
06:02
غروب
17:28
عبور
11:45

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Ho Chi Minh :