زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(24 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 7
عرض جغرافیایی
10.75
طول جغرافیایی
106.667
طلوع خورشید
05:58
غروب
18:01
عبور
11:59

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Ho Chi Minh :