زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(24 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
-32.1333
طول جغرافیایی
151.217
طلوع خورشید
07:03
غروب
19:00
عبور
13:01

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Sydney :