زمان UTC
ساعت
(29 Oct)
(30 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
-32.1333
طول جغرافیایی
151.217
طلوع خورشید
06:02
غروب
19:15
عبور
12:38

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Sydney :