زمان UTC
ساعت
(25 May)
(26 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 10
عرض جغرافیایی
-32.1333
طول جغرافیایی
151.217
طلوع خورشید
06:46
غروب
16:57
عبور
11:52

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Sydney :