زمان UTC
ساعت
(18 Aug)
(19 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 10
عرض جغرافیایی
-32.1333
طول جغرافیایی
151.217
طلوع خورشید
06:31
غروب
17:26
عبور
11:59

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Sydney :