زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
-32.1333
طول جغرافیایی
151.217
طلوع خورشید
06:10
غروب
20:01
عبور
13:05

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Sydney :