زمان UTC
ساعت
(31 Jan)
(31 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
-32.1333
طول جغرافیایی
151.217
طلوع خورشید
06:21
غروب
19:55
عبور
13:08

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Sydney :