زمان UTC
ساعت
(29 Jan)
(29 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
-32.1333
طول جغرافیایی
151.217
طلوع خورشید
06:19
غروب
19:56
عبور
13:08

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Sydney :