زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(22 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
-32.1333
طول جغرافیایی
151.217
طلوع خورشید
06:12
غروب
20:00
عبور
13:06

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Sydney :