زمان UTC
ساعت
(25 Oct)
(25 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
-32.1333
طول جغرافیایی
151.217
طلوع خورشید
06:06
غروب
19:11
عبور
12:39

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Sydney :