زمان UTC
ساعت
(17 Oct)
(18 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
-32.1333
طول جغرافیایی
151.217
طلوع خورشید
06:15
غروب
19:05
عبور
12:40

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Sydney :