زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 10
عرض جغرافیایی
-26.5333
طول جغرافیایی
153.033
طلوع خورشید
04:52
غروب
18:34
عبور
11:43

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Brisbane :