زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(13 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
0
طول جغرافیایی
0
طلوع خورشید
16:52
غروب
04:55
عبور
22:53

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Canberra :