زمان UTC
ساعت
(17 Mar)
(17 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
0
طول جغرافیایی
0
طلوع خورشید
17:07
غروب
05:09
عبور
23:08

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Canberra :