زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
0
طول جغرافیایی
0
طلوع خورشید
17:09
غروب
05:11
عبور
23:10

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Canberra :