زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(24 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9.5
عرض جغرافیایی
-11.5333
طول جغرافیایی
130.833
طلوع خورشید
06:37
غروب
18:40
عبور
12:38

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Darwin :