زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9.5
عرض جغرافیایی
-11.5333
طول جغرافیایی
130.833
طلوع خورشید
06:20
غروب
19:03
عبور
12:42

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Darwin :