زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(24 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9.5
عرض جغرافیایی
-11.5333
طول جغرافیایی
130.833
طلوع خورشید
07:08
غروب
18:29
عبور
12:48

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Darwin :