زمان UTC
ساعت
(17 Mar)
(17 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9.5
عرض جغرافیایی
-11.5333
طول جغرافیایی
130.833
طلوع خورشید
06:52
غروب
18:57
عبور
12:54

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Darwin :