زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9.5
عرض جغرافیایی
-11.5333
طول جغرافیایی
130.833
طلوع خورشید
06:38
غروب
19:15
عبور
12:57

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Darwin :