زمان UTC
ساعت
(25 Nov)
(25 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9.5
عرض جغرافیایی
-11.5333
طول جغرافیایی
130.833
طلوع خورشید
06:14
غروب
18:52
عبور
12:33

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Darwin :