زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
-30.05
طول جغرافیایی
115.85
طلوع خورشید
05:13
غروب
19:11
عبور
12:12

Application

کاربرد