زمان UTC
ساعت
(25 Nov)
(25 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
-30.05
طول جغرافیایی
115.85
طلوع خورشید
05:11
غروب
18:56
عبور
12:03

Application

کاربرد