زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(24 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
-30.05
طول جغرافیایی
115.85
طلوع خورشید
06:05
غروب
18:11
عبور
12:08

Application

کاربرد