زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(24 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
-30.05
طول جغرافیایی
115.85
طلوع خورشید
07:15
غروب
17:22
عبور
12:18

Application

کاربرد