زمان UTC
ساعت
(17 Mar)
(17 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
-30.05
طول جغرافیایی
115.85
طلوع خورشید
06:20
غروب
18:28
عبور
12:24

Application

کاربرد