زمان UTC
ساعت
(25 Nov)
(25 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 10.5
عرض جغرافیایی
-30.05
طول جغرافیایی
141.45
طلوع خورشید
05:58
غروب
19:43
عبور
12:51

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Broken Hill :