زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(24 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9.5
عرض جغرافیایی
-30.05
طول جغرافیایی
141.45
طلوع خورشید
05:53
غروب
17:58
عبور
11:56

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Broken Hill :