زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(24 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9.5
عرض جغرافیایی
-30.05
طول جغرافیایی
141.45
طلوع خورشید
07:03
غروب
17:09
عبور
12:06

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Broken Hill :