زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 10.5
عرض جغرافیایی
-30.05
طول جغرافیایی
141.45
طلوع خورشید
06:23
غروب
20:05
عبور
13:14

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Broken Hill :