زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 10.5
عرض جغرافیایی
-30.05
طول جغرافیایی
141.45
طلوع خورشید
06:00
غروب
19:59
عبور
12:59

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Broken Hill :