زمان UTC
ساعت
(17 Mar)
(17 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 10.5
عرض جغرافیایی
-30.05
طول جغرافیایی
141.45
طلوع خورشید
07:08
غروب
19:16
عبور
13:12

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Broken Hill :