زمان UTC
ساعت
(12 May)
(13 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9.5
عرض جغرافیایی
-30.05
طول جغرافیایی
141.45
طلوع خورشید
06:43
غروب
17:17
عبور
12:00

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Broken Hill :