زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
-30.45
طول جغرافیایی
159.083
طلوع خورشید
05:41
غروب
19:26
عبور
12:34

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Lord Howe :