زمان UTC
ساعت
(25 Nov)
(25 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
-30.45
طول جغرافیایی
159.083
طلوع خورشید
05:17
غروب
19:04
عبور
12:10

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Lord Howe :