زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(24 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 10.5
عرض جغرافیایی
-30.45
طول جغرافیایی
159.083
طلوع خورشید
05:43
غروب
17:48
عبور
11:45

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Lord Howe :