زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
-30.45
طول جغرافیایی
159.083
طلوع خورشید
05:19
غروب
19:19
عبور
12:19

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Lord Howe :