زمان UTC
ساعت
(17 Mar)
(17 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
-30.45
طول جغرافیایی
159.083
طلوع خورشید
06:27
غروب
18:36
عبور
12:32

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Lord Howe :