زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(24 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 10.5
عرض جغرافیایی
-30.45
طول جغرافیایی
159.083
طلوع خورشید
06:53
غروب
16:58
عبور
11:55

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Lord Howe :