زمان UTC
ساعت
(25 Nov)
(25 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8.75
عرض جغرافیایی
-30.2833
طول جغرافیایی
128.867
طلوع خورشید
05:03
غروب
18:49
عبور
11:56

Application

کاربرد