زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8.75
عرض جغرافیایی
-30.2833
طول جغرافیایی
128.867
طلوع خورشید
05:28
غروب
19:11
عبور
12:19

Application

کاربرد