زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8.75
عرض جغرافیایی
-30.2833
طول جغرافیایی
128.867
طلوع خورشید
05:05
غروب
19:04
عبور
12:05

Application

کاربرد