زمان UTC
ساعت
(17 Mar)
(17 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8.75
عرض جغرافیایی
-30.2833
طول جغرافیایی
128.867
طلوع خورشید
06:13
غروب
18:21
عبور
12:17

Application

کاربرد