زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(24 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8.75
عرض جغرافیایی
-30.2833
طول جغرافیایی
128.867
طلوع خورشید
05:58
غروب
18:04
عبور
12:01

Application

کاربرد