زمان UTC
ساعت
(29 Jan)
(29 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
40.7142
طول جغرافیایی
-73.9936
طلوع خورشید
07:11
غروب
17:06
عبور
12:09

Application

کاربرد