زمان UTC
ساعت
(25 Oct)
(25 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
40.7142
طول جغرافیایی
-73.9936
طلوع خورشید
07:22
غروب
17:57
عبور
12:39

Application

کاربرد