زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
40.7142
طول جغرافیایی
-73.9936
طلوع خورشید
07:18
غروب
16:55
عبور
12:07

Application

کاربرد