زمان UTC
ساعت
(31 Jan)
(31 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
40.7142
طول جغرافیایی
-73.9936
طلوع خورشید
07:09
غروب
17:09
عبور
12:09

Application

کاربرد