زمان UTC
ساعت
(17 Jul)
(17 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
40.7142
طول جغرافیایی
-73.9936
طلوع خورشید
05:43
غروب
20:21
عبور
13:02

Application

کاربرد