زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(22 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
40.7142
طول جغرافیایی
-73.9936
طلوع خورشید
06:56
غروب
19:08
عبور
13:02

Application

کاربرد