زمان UTC
ساعت
(25 May)
(25 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
40.7142
طول جغرافیایی
-73.9936
طلوع خورشید
05:33
غروب
20:12
عبور
12:52

Application

کاربرد