زمان UTC
ساعت
(18 Aug)
(18 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
40.7142
طول جغرافیایی
-73.9936
طلوع خورشید
06:12
غروب
19:46
عبور
12:59

Application

کاربرد