زمان UTC
ساعت
(29 Oct)
(29 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
40.7142
طول جغرافیایی
-73.9936
طلوع خورشید
07:27
غروب
17:51
عبور
12:39

Application

کاربرد