زمان UTC
ساعت
(17 Oct)
(17 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
40.7142
طول جغرافیایی
-73.9936
طلوع خورشید
07:12
غروب
18:09
عبور
12:41

Application

کاربرد