زمان UTC
ساعت
(18 Apr)
(17 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
40.7142
طول جغرافیایی
-73.9936
طلوع خورشید
06:14
غروب
19:35
عبور
12:55

Application

کاربرد