زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(16 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
32.5333
طول جغرافیایی
-116.983
طلوع خورشید
06:46
غروب
16:41
عبور
11:43

Application

کاربرد