زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
32.5333
طول جغرافیایی
-116.983
طلوع خورشید
06:51
غروب
17:05
عبور
11:58

Application

کاربرد