زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
32.5333
طول جغرافیایی
-116.983
طلوع خورشید
06:49
غروب
18:59
عبور
12:54

Application

کاربرد