زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
32.5333
طول جغرافیایی
-116.983
طلوع خورشید
06:29
غروب
17:34
عبور
12:01

Application

کاربرد