زمان UTC
ساعت
(29 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
14.6333
طول جغرافیایی
-89.4833
طلوع خورشید
06:29
غروب
17:53
عبور
12:11

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Guatemala :