زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(24 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
23.2167
طول جغرافیایی
-105.583
طلوع خورشید
06:54
غروب
18:53
عبور
12:54

Application

کاربرد