زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
23.2167
طول جغرافیایی
-105.583
طلوع خورشید
06:34
غروب
17:58
عبور
12:16

Application

کاربرد