زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
47.38
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
07:42
غروب
16:59
عبور
12:20

Application

کاربرد