زمان UTC
ساعت
(22 May)
(21 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
47.38
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
05:26
غروب
20:42
عبور
13:04

Application

کاربرد