زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
47.38
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
07:49
غروب
16:49
عبور
12:19

Application

کاربرد