زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(22 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
47.38
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
07:08
غروب
19:20
عبور
13:14

Application

کاربرد