زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
47.38
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
07:52
غروب
16:44
عبور
12:18

Application

کاربرد