زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(21 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
47.38
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
05:37
غروب
20:51
عبور
13:14

Application

کاربرد