زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(22 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
47.38
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
07:42
غروب
18:02
عبور
12:52

Application

کاربرد