زمان UTC
ساعت
(22 Apr)
(22 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
47.38
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
06:09
غروب
20:03
عبور
13:06

Application

کاربرد