زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 3.5
عرض جغرافیایی
47.5667
طول جغرافیایی
-51.2833
طلوع خورشید
06:56
غروب
17:20
عبور
12:08

Application

کاربرد