زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
48.7586
طول جغرافیایی
-90.3783
طلوع خورشید
07:40
غروب
17:51
عبور
12:45

Application

کاربرد