زمان UTC
ساعت
(24 Jan)
(24 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
48.7586
طول جغرافیایی
-90.3783
طلوع خورشید
08:44
غروب
17:42
عبور
13:13

Application

کاربرد