زمان UTC
ساعت
(02 Dec)
(01 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
48.7586
طول جغرافیایی
-90.3783
طلوع خورشید
08:39
غروب
17:02
عبور
12:51

Application

کاربرد