زمان UTC
ساعت
(18 Aug)
(18 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
41.85
طول جغرافیایی
-86.35
طلوع خورشید
06:00
غروب
19:37
عبور
12:49

Application

کاربرد