زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
41.85
طول جغرافیایی
-86.35
طلوع خورشید
05:13
غروب
20:19
عبور
12:46

Application

کاربرد