زمان UTC
ساعت
(22 May)
(21 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
41.85
طول جغرافیایی
-86.35
طلوع خورشید
05:21
غروب
20:02
عبور
12:42

Application

کاربرد