زمان UTC
ساعت
(18 Nov)
(18 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
41.85
طول جغرافیایی
-86.35
طلوع خورشید
06:42
غروب
16:18
عبور
11:30

Application

کاربرد