زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(16 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
41.85
طول جغرافیایی
-86.35
طلوع خورشید
07:10
غروب
16:12
عبور
11:41

Application

کاربرد