زمان UTC
ساعت
(20 Oct)
(20 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
38.6772
طول جغرافیایی
-86.4714
طلوع خورشید
08:03
غروب
18:57
عبور
13:30

Application

کاربرد