زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(22 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
38.6772
طول جغرافیایی
-86.4714
طلوع خورشید
08:06
غروب
18:53
عبور
13:30

Application

کاربرد