زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
38.6772
طول جغرافیایی
-86.4714
طلوع خورشید
07:34
غروب
18:24
عبور
12:59

Application

کاربرد