زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
38.6772
طول جغرافیایی
-86.4714
طلوع خورشید
08:04
غروب
17:47
عبور
12:56

Application

کاربرد