زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(12 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
38.6772
طول جغرافیایی
-86.4714
طلوع خورشید
07:58
غروب
17:21
عبور
12:39

Application

کاربرد