زمان UTC
ساعت
(17 Nov)
(17 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
62.8167
طول جغرافیایی
-91.9169
طلوع خورشید
08:40
غروب
15:05
عبور
11:52

Application

کاربرد