زمان UTC
ساعت
(09 Dec)
(09 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
62.8167
طول جغرافیایی
-91.9169
طلوع خورشید
09:36
غروب
14:23
عبور
12:00

Application

کاربرد