زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
62.8167
طول جغرافیایی
-91.9169
طلوع خورشید
09:15
غروب
15:22
عبور
12:18

Application

کاربرد