زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
62.8167
طول جغرافیایی
-91.9169
طلوع خورشید
09:19
غروب
15:17
عبور
12:18

Application

کاربرد