زمان UTC
ساعت
(26 Sep)
(26 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 3
عرض جغرافیایی
44.65
طول جغرافیایی
-62.4
طلوع خورشید
07:05
غروب
18:55
عبور
13:00

Application

کاربرد