زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(22 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 3
عرض جغرافیایی
44.65
طول جغرافیایی
-62.4
طلوع خورشید
07:09
غروب
19:22
عبور
13:16

Application

کاربرد