زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 3
عرض جغرافیایی
44.65
طول جغرافیایی
-62.4
طلوع خورشید
05:27
غروب
20:53
عبور
13:10

Application

کاربرد