زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(29 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
44.65
طول جغرافیایی
-62.4
طلوع خورشید
07:30
غروب
16:27
عبور
11:58

Application

کاربرد