زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
44.65
طول جغرافیایی
-62.4
طلوع خورشید
07:44
غروب
16:55
عبور
12:20

Application

کاربرد