زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(23 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 3
عرض جغرافیایی
44.65
طول جغرافیایی
-62.4
طلوع خورشید
05:28
غروب
20:55
عبور
13:11

Application

کاربرد