زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
44.65
طول جغرافیایی
-62.4
طلوع خورشید
07:06
غروب
17:40
عبور
12:23

Application

کاربرد