زمان UTC
ساعت
(15 Nov)
(15 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
44.65
طول جغرافیایی
-62.4
طلوع خورشید
07:10
غروب
16:38
عبور
11:54

Application

کاربرد