زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 10
عرض جغرافیایی
21.3069
طول جغرافیایی
-156.142
طلوع خورشید
07:05
غروب
18:09
عبور
12:37

Application

کاربرد