زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(23 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 10
عرض جغرافیایی
21.3069
طول جغرافیایی
-156.142
طلوع خورشید
06:16
غروب
18:15
عبور
12:16

Application

کاربرد