زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(12 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
41.0514
طول جغرافیایی
-85.3969
طلوع خورشید
08:01
غروب
17:09
عبور
12:35

Application

کاربرد