زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(29 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
41.0514
طول جغرافیایی
-85.3969
طلوع خورشید
07:50
غروب
17:10
عبور
12:30

Application

کاربرد