زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
41.0514
طول جغرافیایی
-85.3969
طلوع خورشید
08:06
غروب
17:37
عبور
12:51

Application

کاربرد