زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
41.0514
طول جغرافیایی
-85.3969
طلوع خورشید
07:33
غروب
18:17
عبور
12:55

Application

کاربرد