زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
45.1078
طول جغرافیایی
-86.3858
طلوع خورشید
06:43
غروب
17:15
عبور
11:59

Application

کاربرد