زمان UTC
ساعت
(09 Dec)
(09 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
45.1078
طول جغرافیایی
-86.3858
طلوع خورشید
07:16
غروب
15:59
عبور
11:38

Application

کاربرد