زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
45.1078
طول جغرافیایی
-86.3858
طلوع خورشید
07:20
غروب
16:32
عبور
11:56

Application

کاربرد