زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(29 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
45.1078
طول جغرافیایی
-86.3858
طلوع خورشید
07:07
غروب
16:01
عبور
11:34

Application

کاربرد