زمان UTC
ساعت
(20 Mar)
(19 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
28.6333
طول جغرافیایی
-105.917
طلوع خورشید
06:09
غروب
18:12
عبور
12:10

Application

کاربرد