زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
28.6333
طول جغرافیایی
-105.917
طلوع خورشید
06:40
غروب
17:54
عبور
12:17

Application

کاربرد