زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(29 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
28.6333
طول جغرافیایی
-105.917
طلوع خورشید
06:42
غروب
17:03
عبور
11:52

Application

کاربرد