زمان UTC
ساعت
(02 Dec)
(01 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
28.6333
طول جغرافیایی
-105.917
طلوع خورشید
06:43
غروب
17:03
عبور
11:53

Application

کاربرد