زمان UTC
ساعت
(29 Feb)
(28 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
17.5
طول جغرافیایی
-87.8
طلوع خورشید
06:11
غروب
17:55
عبور
12:03

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Belize :