زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
29.0667
طول جغرافیایی
-109.033
طلوع خورشید
07:12
غروب
17:40
عبور
12:26

Application

کاربرد