زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(12 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
29.0667
طول جغرافیایی
-109.033
طلوع خورشید
07:03
غروب
17:16
عبور
12:10

Application

کاربرد