زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(29 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
29.0667
طول جغرافیایی
-109.033
طلوع خورشید
06:55
غروب
17:15
عبور
12:05

Application

کاربرد