زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
36.8297
طول جغرافیایی
-83.1508
طلوع خورشید
07:40
غروب
17:50
عبور
12:45

Application

کاربرد