زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(12 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
36.8297
طول جغرافیایی
-83.1508
طلوع خورشید
07:39
غروب
17:13
عبور
12:26

Application

کاربرد