زمان UTC
ساعت
(21 Oct)
(21 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
36.8297
طول جغرافیایی
-83.1508
طلوع خورشید
07:49
غروب
18:45
عبور
13:17

Application

کاربرد