زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(24 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
36.7855
طول جغرافیایی
-107.314
طلوع خورشید
07:02
غروب
18:59
عبور
13:01

Application

کاربرد