زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(29 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
36.7855
طول جغرافیایی
-107.314
طلوع خورشید
07:06
غروب
16:50
عبور
11:58

Application

کاربرد