زمان UTC
ساعت
(21 May)
(21 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
36.7855
طول جغرافیایی
-107.314
طلوع خورشید
05:59
غروب
20:11
عبور
13:05

Application

کاربرد