زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
36.7855
طول جغرافیایی
-107.314
طلوع خورشید
05:53
غروب
20:27
عبور
13:10

Application

کاربرد