زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
36.7855
طول جغرافیایی
-107.314
طلوع خورشید
07:21
غروب
17:18
عبور
12:20

Application

کاربرد