زمان UTC
ساعت
(17 Nov)
(17 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
36.7855
طول جغرافیایی
-107.314
طلوع خورشید
06:53
غروب
16:55
عبور
11:54

Application

کاربرد