زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
36.7855
طول جغرافیایی
-107.314
طلوع خورشید
07:17
غروب
17:27
عبور
12:22

Application

کاربرد