زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
36.7855
طول جغرافیایی
-107.314
طلوع خورشید
07:23
غروب
17:16
عبور
12:19

Application

کاربرد