زمان UTC
ساعت
(21 Oct)
(21 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
36.7855
طول جغرافیایی
-107.314
طلوع خورشید
07:25
غروب
18:21
عبور
12:53

Application

کاربرد