زمان UTC
ساعت
(17 Jul)
(17 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
36.7855
طول جغرافیایی
-107.314
طلوع خورشید
06:07
غروب
20:23
عبور
13:15

Application

کاربرد