زمان UTC
ساعت
(02 Dec)
(01 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
45.23
طول جغرافیایی
-75.42
طلوع خورشید
07:26
غروب
16:16
عبور
11:51

Application

کاربرد