زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(22 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
45.23
طول جغرافیایی
-75.42
طلوع خورشید
07:02
غروب
19:13
عبور
13:08

Application

کاربرد