زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(16 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
45.23
طول جغرافیایی
-75.42
طلوع خورشید
07:38
غروب
16:16
عبور
11:57

Application

کاربرد