زمان UTC
ساعت
(24 Jan)
(24 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
45.23
طول جغرافیایی
-75.42
طلوع خورشید
07:33
غروب
16:53
عبور
12:13

Application

کاربرد