زمان UTC
ساعت
(26 Sep)
(26 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
45.23
طول جغرافیایی
-75.42
طلوع خورشید
06:57
غروب
18:47
عبور
12:52

Application

کاربرد