زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
45.23
طول جغرافیایی
-75.42
طلوع خورشید
07:39
غروب
16:44
عبور
12:11

Application

کاربرد