زمان UTC
ساعت
(29 Oct)
(29 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
45.23
طول جغرافیایی
-75.42
طلوع خورشید
07:41
غروب
17:49
عبور
12:45

Application

کاربرد