زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
51.88
طول جغرافیایی
-175.342
طلوع خورشید
06:26
غروب
22:58
عبور
14:42

Application

کاربرد