زمان UTC
ساعت
(22 May)
(22 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
51.88
طول جغرافیایی
-175.342
طلوع خورشید
06:41
غروب
22:34
عبور
14:38

Application

کاربرد