زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 10
عرض جغرافیایی
51.88
طول جغرافیایی
-175.342
طلوع خورشید
09:30
غروب
18:18
عبور
13:54

Application

کاربرد