زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(22 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
51.88
طول جغرافیایی
-175.342
طلوع خورشید
09:24
غروب
19:26
عبور
14:25

Application

کاربرد