زمان UTC
ساعت
(17 Jul)
(17 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
51.88
طول جغرافیایی
-175.342
طلوع خورشید
06:48
غروب
22:46
عبور
14:47

Application

کاربرد