زمان UTC
ساعت
(14 Nov)
(13 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 10
عرض جغرافیایی
51.88
طول جغرافیایی
-175.342
طلوع خورشید
09:05
غروب
17:46
عبور
13:25

Application

کاربرد