زمان UTC
ساعت
(17 Jul)
(17 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
38.4919
طول جغرافیایی
-86.7214
طلوع خورشید
06:40
غروب
21:05
عبور
13:53

Application

کاربرد