زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
38.4919
طول جغرافیایی
-86.7214
طلوع خورشید
07:35
غروب
18:26
عبور
13:00

Application

کاربرد