زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
38.4919
طول جغرافیایی
-86.7214
طلوع خورشید
08:03
غروب
17:52
عبور
12:58

Application

کاربرد