زمان UTC
ساعت
(02 Dec)
(01 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
45.5167
طول جغرافیایی
-72.4333
طلوع خورشید
07:15
غروب
16:03
عبور
11:39

Application

کاربرد