زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
46.845
طول جغرافیایی
-100.589
طلوع خورشید
08:25
غروب
17:20
عبور
12:52

Application

کاربرد