زمان UTC
ساعت
(19 Aug)
(18 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
46.845
طول جغرافیایی
-100.589
طلوع خورشید
06:49
غروب
20:41
عبور
13:45

Application

کاربرد