زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(22 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
46.845
طول جغرافیایی
-100.589
طلوع خورشید
07:43
غروب
19:54
عبور
13:49

Application

کاربرد