زمان UTC
ساعت
(15 Nov)
(15 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
46.845
طول جغرافیایی
-100.589
طلوع خورشید
07:49
غروب
17:04
عبور
12:27

Application

کاربرد