زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(19 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
46.845
طول جغرافیایی
-100.589
طلوع خورشید
07:42
غروب
18:09
عبور
12:56

Application

کاربرد