زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
46.845
طول جغرافیایی
-100.589
طلوع خورشید
07:41
غروب
19:56
عبور
13:48

Application

کاربرد