زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(16 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
46.845
طول جغرافیایی
-100.589
طلوع خورشید
08:26
غروب
16:50
عبور
12:38

Application

کاربرد