زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
49.8833
طول جغرافیایی
-96.85
طلوع خورشید
08:18
غروب
16:58
عبور
12:38

Application

کاربرد