زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
49.8833
طول جغرافیایی
-96.85
طلوع خورشید
08:20
غروب
16:55
عبور
12:38

Application

کاربرد