زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
49.8833
طول جغرافیایی
-96.85
طلوع خورشید
08:09
غروب
17:11
عبور
12:40

Application

کاربرد