زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
49.8833
طول جغرافیایی
-96.85
طلوع خورشید
08:08
غروب
18:14
عبور
13:11

Application

کاربرد