زمان UTC
ساعت
(20 Mar)
(19 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
69.1139
طول جغرافیایی
-104.947
طلوع خورشید
07:01
غروب
19:12
عبور
13:07

Application

کاربرد