زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(21 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
69.1139
طول جغرافیایی
-104.947
طلوع خورشید
01:47
غروب
00:24
عبور
13:06

Application

کاربرد