زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
69.1139
طول جغرافیایی
-104.947
طلوع خورشید
10:49
غروب
13:32
عبور
12:10

Application

کاربرد