زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(29 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
69.1139
طول جغرافیایی
-104.947
طلوع خورشید
غروب
عبور
11:48

Application

کاربرد