زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(19 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
69.1139
طول جغرافیایی
-104.947
طلوع خورشید
08:13
غروب
16:13
عبور
12:13

Application

کاربرد