زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
69.1139
طول جغرافیایی
-104.947
طلوع خورشید
11:02
غروب
13:18
عبور
12:10

Application

کاربرد