زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
69.1139
طول جغرافیایی
-104.947
طلوع خورشید
08:55
غروب
16:31
عبور
12:43

Application

کاربرد